TeluguBrains

Working for telugu society

TMAD Setting Up a Children Home

This is compilation of mails related to discussion going on in “ToMakeADifference” Yahoo group with regards to setting up a children home and old age home.

Please go through the discussion and add your comments.

Thanks,

Sateesh Kumar TVS

0082-19-781-8012

ప్రకటనలు

జూన్ 22, 2008 Posted by | discussions | | 7 వ్యాఖ్యలు

Online NGO coordination System Discussion

Hello Friends,

This is a mail from one of our (TMAD group) members, Mr. Suresh.

He is really thinking a lot on how to create awareness in people staying in US. I thought of an e-magazine wherein we mention the news of whats going on in India, both good and bad. How different groups and corporate social responsibility wings of different companies trying to help. And also the necessity to unite them all.

Can we collectively do that? Can anyone help him in his efforts?
 

As Satish garu requested to share few ideas, I am sharing one here. The basic idea is every city, every town collectively can generate the income necessary to address the needs of the sick, poor and other less advantageous people. I wanted to prove this idea by conducting a survey like study. But many persons with whom I discussed this idea, damned it saying that it doesn’t work and companies cannot provide information for their own privacy reasons.

Ofcourse this is the basic idea and we can work for another alternative on how to prove that it would be the case. The thing is the Foundations which have funds are doing social work on a greater scale. Think about small groups and individuals. They are doing tasks individually. But if we collaborate and co-operate, we can address more issues.

I wrote more about few of my thoughts in this respect at: http://geocities.com/dokkuface4

I am planning to come up with a blog. But with the current workload, I may not be able to do it until November/December.

==============================

 1. How many employees are there in particular branch of your company?
 2. What are the income groups?
 3. Say for example, the pay starts from 5K/month.
  • 5k to 10k – 100 rs
  • 10k to 20k – 250 rs
  • 20k to 30k – 500 rs
  • 30k to 40k – 1000 rs
  • 40k to 50k – 1500 rs
  • 50k to 60k – 2000 rs
  • 60k to 70k – 2500 rs
  • 70k to 80k – 3000 rs
  • 80k to 90k – 4000 rs
  • 90k to 100k – 4500 rs

  This is just an idea. It can be some percentage (3 to 5%) of the salary also.

 4. How much amount can be generated from your own branch (It doesn’t mean that everyone will come forward or no one support at all)? Just a survey kind of thing.
 5. Similarly for degree/pg students (who study in corporate colleges). How much pockey money a student in your circle gets every month? How much you can gladly offer?

It doesn’t mean everyone will give or I am not asking any donation or fund. This is just an analysis. Collecting figures and then contrasting it with facts. What could be the moderation? If at all, we suppose that optimized amount can be generated as expected/estimated, how many issues can be solved?

=============================

Let me know your opinions.

Thank you.
———- Forwarded message ———-
From: suresh <sureshe_att@yahoo.com>
Date: Sep 3, 2006 9:59 PM
Subject: Re: [tomakeadifference] Few suggestions – especially people who live on NET 🙂
To: tomakeadifference@yahoogroups.com

Excuse me for my absence , i was terribly sick for the last week , but not anymore 🙂

What must be done should be done and why only we , because they cannot . There is no limit to what we can do , if we set ourselves to do it.

To be more specific , i’ve been very much bothered by what is happening with the farmers in vidharba , andhra pradesh and with all the floods around. Well what  we can do , to be more specific , what i can do.

A general observation is that there is a large section of indian community in the US who are so into their own world that they just do not have time for anything else. But they do have time for a concert by Himesh reshamia or a broad way show or an every week visit to the temple.

Lack of awareness is surely one big reason. I see that are newspapers, magazines in almost every grocery shop , every indian street , which are full of bollywood news and nothing else. Yeah , a tragic incident , or a disaster is bound to find a spot , but thats about it.

There is no magazine or newspaper that talks about the good things that happen in india (goodnewsindia.com) or the problems faced by the common indian man ( indiatogether.com).

I’m planning to make an effort along with some friends of mine to start this on a small scale in new jersey. It is really important to rekindle the spirits and work as a group and not as individuals.

India shining , india rising are all media hypes , in a true sense , India can only rise and shine when the poor , the rural can see and experience the benefits of a developed India.

again , the activities the M.A.D hyderabad and bangalore have taken up  such as weekly visits to the schools , medical camps, food distribution  . make me feel proud and rejuvenate me to work hard and do contribute.

I’ve used “I” as opposed to “We” just to give my point of view .

జూన్ 1, 2007 Posted by | Uncategorized | 20 వ్యాఖ్యలు

Telugu Translation Literature DataBase

Hello Friends,

We are preparing a database of Telugu Translation Literature.

If you know about any translation work  please fill up these fields and send as  a comment in the blog or to this mail ID “telugubrains@yahoo.co.in

Original Title:

Translated Title:

Original Author:

Translated By:

Year:

Publisher:

Brief Description of Title:

The information compiled will be uploaded to Telugubrains website and Telugu Wikipedia. 

We are also trying to come up with strategy to increase Translation Literature and provide good publishing and marketing channels for Telugu Translation Literature and provide job opportunities for people in Translation field. Please send your comments regarding forming a strategy for increasing publishing, marketing and job opportunities in Telugu Translation.

Please forward this page to all your friends to get as much information as possible.   

Regards,

Moderator

TeluguBrains

http://groups.yahoo.com/group/TeluguBrains/

అక్టోబర్ 15, 2006 Posted by | Database | 19 వ్యాఖ్యలు

Sri V.A.K. Ranga Rao – Collection of Old Telugu Literature

Dear Friends, 

Sri V A K Ranga Rao has a collection of over 42,000 gramophone records
of music, dramas and speeches, in around forty Indian languages and
dialects and 30 foreign languages.

He is a Music Scholar, Dancer, Film Historian, Book Reviewer, Art Critic and Orator, He is the son of Ravu Janardana Krishna Ranga Rao – the Zamindar of Chikkavaram and
Saraswathi Devi.

I have contacted him today and requested him to spare some of the rare gramphone records (like P.suribabu padyaalu etc) for degital recording and placing them on net for free downloading by telugu people.He happily agreed for this but told me it is very costly
and if any body interested in this work can contact him at his address:

V A K Ranga Rao,
Ram Mahal,
36 Pycrofts Gardens,
Chennai 600006,
India.Ph:044-28278308.

*********
Noorbasha Rahamthulla
Dy.collector,Visakhapatnam
Ph.9849903822.

సెప్టెంబర్ 25, 2006 Posted by | Campaigns | 28 వ్యాఖ్యలు

Education,Reservation and Government Policy

Hello friends,

Here is the compilation of posts in Raccha Banda yahoo group on the topic of Education, Reservation and government policy. Please go through them. Add your comments.

Regards,

Sateesh Kumar TVS

0082-19-781-8012

సెప్టెంబర్ 22, 2006 Posted by | Uncategorized | 33 వ్యాఖ్యలు

Telugu Conference – October 2006 (27,28,29) – An Appeal

తెలుగు బ్రెయిన్ మిత్రులకు విఙ్ఞప్తి 
తెలుగు రచయితల మహాసభలు

కృష్ణాజిల్లా రచయితల సంఘం ఆధ్వర్యంలో 2006 అక్టోబరు 27,28,29 తేదీలలో విజయవాడలో తెలుగు రచయితల మహాసభలు జరగనున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేష్ అవతరణ స్వర్ణోత్సవాల సందర్భంగా 50 ఏళ్ళ ఆధునిక తెలుగు సాహిత్య సమీక్షా సమావేశాలుగా ఈ సభలు జరపబడుతున్నాయి. 

దేశం నలుమూలలనుంచి లబ్ధ ప్రతిష్టులైన రచయితలు, విమర్శకులను ఈ సభలకు ఆహ్వానిస్తున్నాము.

వస్తువు, రూపం, భాష, నిబద్ధత, ప్రచురణ ప్రభావం అనే ఆరు అంశాలమీద సదస్సులు జరుగుతాయి.

సభల నిర్వహణ నిమిత్తం శ్రీకాలనాధభట్ట వీరభద్ర శాస్త్రి ఆధ్వర్యంలో ఒక సన్నాహక కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.

ఈ సభలలో ప్రసంగాలనింటినీ కలిపి ఒక 50 ఏళ్ళ ఆధునిక తెలుగు సాహిత్య సమీక్షా గ్రంధంగా వెలువరించాలని సంకల్పించాము

నిజానికి ఇది బృహత్తర [రయత్నం. ప్రయాస సంగతి అలావుంచితే భారీ వ్యయంతో కూడుకునది. ఇందుకు మీ సహకారం చాలా అవసరం
ఈ సందర్భంగా వెలువరిస్తున్న ప్రత్యేక సంచికలో ప్రకటన ఇచ్చిగాని, విరాళరూపంలోగాని ఇచ్చి తోడ్పడవలసిందిగా మా విన్నపం
 
ఇట్లు భవదీయుడు,
కాలనాధభట్ట వీరభద్ర శాస్త్రి
అధ్యక్షులు
అఖిలభారత తెలుగు రచయితల మహాసభల  సారధ్యసంఘం,
43-140-25 ఎ  పైపుల్ రోడ్
సింగునగర్  విజయవాడ 520 015
(ఫోన్ : 0866-2400485)

PLEASE SEND YOUR CASH/DD/  CHEQUE TO K.VIRABHADRA SASTRI TO THE ABOVE ADDRESS.

CROSSED DD/CHEQUE TO BE MADE IN FAVOUR OF

KRISHNA DISTRICT WRITERS’ ASSOCIATION

PAYBLE AT MASULIPATAM

Advertosement Tariff

Size of the Souvenir: ¼ Demmi
Back cover in Multi colour: Rs.15,000 ($350/-)
Front inside cover Multi colour Rs. 10, 000 ($250/-)
Back inside cover Multi colour Rs. 8,000 ($200/-)
Opening Page (Black & White) Rs. 5,000 ($150/-)
Full page: (Black & White) Rs. 3,000/- ($100/-)

ORDER FORM
(Please print out and send)

We have herewith enclosed an Advertisement for ———————————————along with an amount of Rs./$ …………………..by Cash/Cheque/DD for insertion in the souvenir to be brought by Krishna District Writers’ Association on the eve of All India Telugu Writers’ Conference tobe held on 27th, 28th and 29th October 2006 at Vijayawada

Material attached:
Signature & Address:

(Order can be booked on line also and can   be emailed to kvbsastri@gmail.com with particulars of payment).

ఆగస్ట్ 9, 2006 Posted by | Uncategorized | 10 వ్యాఖ్యలు